OBAVEŠTENJE O JAVNOM POZIVU
ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANJE
STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI 2 SEOSKE KUĆE

Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini 2 seoske kuće sa okućnicom i dedelu paketa pomoći, u okviru Regionalnog stambenog programa, Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 8 – seoske kuće biće objavljen 7. jula 2020, saopštli su iz uprave grada Kraljeva.

Na javni poziv mogu se javiti izbeglice i bivše izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe.

Detalji javnog poziva biće objavljeni 7. jula 2020. godine na oglasnim tablama grada Kraljeva i mesnih kancelarija grada Kraljeva, kao i na internet prezentacijama grada Kraljeva www.kraljevo.org. i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Pomoć je bespovratna i odobrava se za rešavanje stambenih potreba izbeglica koje imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji grada Kraljeva kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u maskimalnom iznosu do 9.500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Paket podrazumeva i dodelu paketa pomoći (građevinski materijal i oprema u cilju poboljšanja uslova života) u maksimalnom iznosu do 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po porodičnom domaćinstvu.

Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći za rešavanje stambenih potreba u iznosudo 50% od iznosa namenjenog za kupovinu seoske kuće sa okućnicom (u maksimalnom iznosu do 4.750 evra, u dinarskoj protivvrednosti).

Pomoć se dodeljuje za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji grada Kraljeva. Predmetna seoska kuća sa okućnicom mora biti upisana u katastru nepokretnosti, bez tereta na objektu i zemljištu i mora ispunjavati osnovne uslove za život i stanovanje.

Javni poziv traje od prvog narednog radnog dana od dana objavljivanja javnog poziva, tj. 8. jula 2020. godine do 22. avgusta 2020. godine,.tj. do prvog narednog radnog dana, ako poslednji dan trajanja javnog poziva padne na neradni dan.

Sve informacije u vezi pomenutog javnog poziva zainteresovana lica mogu dobiti putem telefona: 036-306144, ili kod poverenikaza za izbeglice i migracije u gradskoj upravi Kraljevo, ul. Trg Jovana Sarića broj 1, treći sprat, kancelarija br. 310.