Akcija „Čepom do osmeha“ sprovedena u Trsteniku

Trsteničko Udruženje za samostalni život osoba sa invaliditetom nastavilo je akciju pod nazivom „Čepom do osmeha“ koja se organizuje u okviru projekta „Čep za hendikep“.

U okviru dečije nedelje organizovana je radionica za decu OŠ „Živadin Apostolović“ u Trsteniku, na kojoj je razgovarano sa decom o važnosti akcije skupljanja čepova, o prevazilaženju predrasuda kod dece o osobama sa invalididtetom kao i buđenju ekološke svesti kod dece.

Udruženje „Čepom do osmeha“ pomoću skupljenih čepova omogućuje kupovinu ortopedskih pomagala osobama sa invalididtetom i kroz ovakve akcije pokazali su da na vrlo jednostavan način postižu efikasnost u pomoći pojedincima kojima je pomoć potrebna.

Iz Udruženja za samostalni život ososba sa invaliditetom iz Trstenika poručuju da akcija neprekidno traje i da je tim putem probuđena svest kod dece kao i kod njihovih ukućana.

Izvor: RTK