Aleksandrovac: Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja žena

Opštinsko veće opštine Aleksandrovac objavilo je Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o nacrtu Lokalnog akcionog plana opštine Aleksandrovac za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti za period 2021-2025 godine.

Javna rasprava počinje danas i trajaće do 20.januara 2021.godine.

Tokom trajanja javne rasprave biće organizovani sastanci javne rasprave gde se zainteresovani učesnici mogu priključiti on line i to 12. januara 2021. godine sa početkom u 10:00 časova putem linka https://zoom.us/j/92008227682 i 18. januara 2021. godine sa početkom u 10:00 časova putem linka https://zoom.us/j/91030392645.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica, udruženja građana, organi opštine i organizacije mogu dostavljati primedbe, sugestije i predloge na Nacrt Lokalnog akcionog plana opštine Aleksandrovac za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti za period 2021-2025 godine na propisanom obrascu i to predajom na pisarnici Opštinske uprave opštine Aleksandrovac, poštom na adresu Opštinska uprava opštine Aleksandrovac, ulica Jaše Petrovića broj 26, 37230 Aleksandrovac ili putem mejla na adresu soaleks@ptt.rs i rodnaravnopravnost@aleksandrovac.rs.

Nacrt Lokalnog akcionog plana opštine Aleksandrovac za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti za period 2021-2025 godine, kao i ostalu dokumentaciju zaintersovani mogu pogledati na zvaničnom sajtu opštine Aleksandrovac www.aleksandrovac.rs.

Izvor: Opština Aleksandrovac