Centar za decu i omladinu: Eko suveniri Vrnjačke Banje

Centar za decu i omladinu Vrnjačka Banja, u partnerstvu sa privrednicima i školskim ustanovama, realizuje projekat „Eko suveniri Vrnjačke Banje“.

Smisao projekta je da se upotrebom ostataka iz procesa proizvodnje tekstila, kartona i drveta i korišćenja staklene ambalaže iz ugostiteljstva umanji količina otpada i da ih mladi svojim kreativnim radom iskoriste za izradu autentičnih eko suvenira.

U projekat su uključeni privrednici, voditelji obuka/radionica i korisnici. Privredni sektor sa kojim je Centar sarađivao tokom realizacije projekta su: Ekoteh, PP sistem, Open pacifik, Jela dom, SUR Savka, Master i Keops a, koji su prikupljali i selektovali staklene flašice i davali Centru za radionice eko-suvenira.

Obuke i radionice su se organizovale u dve osnovne škole (Mladost Vrnjci i Popinski Borci Vrnjačka Banja) ali i u Gimnaziji Vrnjačka Banja sa mogućnošću da se uključe i zainteresovani nezaposleni mladi. Sa obrazovnim ustanovama su potpisani sporazumi o partnerstvu na projektu.

Foto: Centar Press

Izvor: Opština Vrnjačka Banja