Crna statistika: Trstenik za 9 godina izgubio 15 procenata populacije

Trstenik se našao među 15 opština sa najgorom demografskom kartom u Srbiji. O alarmantnom podatku da je Trstenik za 9 godina izgubio skoro 7 000 stanovnika gotovo da niko i ne govori.

Crna statistika kaže da je Trstenik 2002. godine imao 49043 stanovnika, a da je taj broj 2011. godine iznosio 42966. Prema podacima Zavoda za statistiku u druge gradove u međuvremenu se odselilo preko 1000 ljudi. Ako se posmatra dosadašnji trend, naredni popis pokazaće još lošije rezultate.

Razlozi za opadanje broja stanovnika su pre svega odliv mlade populacije u veće gradske sredine i inostranstvo, usled sve veće nezaposlenosti i smanjenja životnog standarda. Njihov odlazak uzrokuje i opadanje prirodnog priraštaja, a pitanje za sve nadležne je kakve će rezultate mere povećanja nataliteta dati u opštinama gde nema mladih?

Imaju li nadležni organi bilo kakav odgovor na ove alarmantne podatke?