Dve decenije rada Udruženja žena Peščanik i apel za unapređenje položaja žena

Udruženje žena Peščanik je prva ženska nevladina, neprofitna organizacija u Kruševcu i Rasinskom okrugu, posvećena pitanju ženskih prava i ravnopravnosti u društvu, registrovana juna 2000. godine.

Tokom dve decenije rada Udruženje žena Peščanik organizovalo je brojne programe, samostalno i u partnerstvu sa drugim nevladinim organizacijama, uz podršku različitih donatora, u kojima je učestvovalo više desetina hiljada građanki i građana

Blizu 1000 građanki koristilo je usluge SOS telefona Udruženja žena Peščanik koji je u cilju pružanja psihosocijalne, informativne i pravne podrške ženama sa iskustvom nasilja u porodici osnovan 2009. godine

Udruženje žena Peščanik, u ovom trenutku obezbeđuje stalni posao za 5 žena. Tim čini i 9 volonterki na SOS telefonu. Članice Udruženja žena Peščanik su i članice nacionalnih i međunarodnih ženskih mreža.

„Sarađujemo sa ženskim grupama u zemlji, regionu i Evropi. Uprkos deklaracijama, rezolucijama izakonima, koje države potpisuju i donose, položaj žena i dalje nezavidan“, Upozoravaju iz Udruženja žena Peščanik

Dodaju i da je pandemija virusa korona ogolila nepravdu raspodele moći i bogatstva. 

„Kriza je pokazala koliko su žene u najvećem broju država, uključujući i Srbiju, daleko od mesta na kojima se donose odluke i koliko se, sa druge strane, malo ulaže u oblasti u kojima one čine većinu, naprimer, u zdravstvo, obrazovanje, trgovinu, kao i poslove brige i staranja o drugima 

Smatramo da je neophodno, na svim nivoima, strateško i kontinuirano bavljenje položajem i kvalitetom života žena,uključujući i unapređenje uslova za žensko političko i građansko delovanje. Apelujemo na državne organe i institucije da pomenutim pitanjima posvete veću pažnju nego što su to činili do sada“

Obeležavajući jubilej svoje organizacije, članice Udruženja žena iskoristile su priliku i da upute apel lokalnim samoupravama u Rasinskom okrugu.

„Koristimo priliku da lokalne samouprave u Rasinskom okrugu, u kojima još ne postoje lokalni akcioni planovi za unapređenje položaja žena, podsetimo da su se potpisivanjem Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, obavezale da planove sačine, usvoje i primene. 

Od lokalnih samouprava, koje planove imaju, tražimo da građankama i građanima podnesu račun o njihovoj realizaciji. Celokupnoj javnosti poručujemo da: „Društvo u kojem se ne čuje glas žena nije manje žensko nego manje ljudsko.“ (Mary Robinson, prva predsednica Irske, izabrana 1996.).