Grad Kraljevo i „Novi put“ edukuju mlade o korišćenju donatorskih sredstava

U okviru projekta u “Mladi i lokalni razvoj”, u organizaciji Novog puta, u Vrnjačkoj Banji održana je dvodnevna radionica čiji je cilj osposobljavanje mladih da samostalno napišu projekat za svoju ideju i na taj način daju svoj doprinos lokalnom razvoju.

Projekat je podržao grad Kraljevo, a tokom dvodnevne radionice mladima su prezentovani lokalni, nacionalni i međunarodni fondovi, a imali su priliku i da, kroz praktične primere, saznaju više o pisanju projekata.

„Podizanje znanja mladih o mogućnostima korišćenja donatorskih sredstsva i pisanju projekata ima višestruki značaj Stečeno znanje koristiće im da obezbede resurse za realizaciju svoje projektene ideju, ali time će pomoći i razvoju lokalne zajdnice“, rekao je koordinator projekta Jovan Nešović.

Pored edukacije o pisanju projekata, kreiaranju budžeta i pronalaženju fondova, mladi Kraljevčani su bili u prilici da se upoznaju sa pratećim knjigovodstvenim procesima koji prate realizaciju projekata, ali i sa funkcionisanjem lokalne samouprave i načinima da utiču na donošenje odluka kroz demokratske procedure