HOĆE LI ZAISTA BITI SEČE KESTENOVA U TRSTENIKU?

Redakciji portala „Centar Press“ u prethodnom periodu brojni čitaoci obraćali su se sa pitanjem da li će biti posečeni kestenovi u ulici Cara Dušana u Trsteniku. Na naše pitanje, zvanično su odgovorili iz Opštine Trstenik.
Ulica Cara Dušana Trstenik
Ulica Cara Dušana / Ulica kestenova /Trstenik

Kako su naveli iz kabineta predsednice Opštine Trstenik seče kestenova u ulici Cara Dušana neće biti.

„U skladu sa Vašim pitanjem, obaveštavamo vas da u ulici Cara Dušana u Trsteniku nije planirana seča ni jednog stabla“, naveli su iz Opštine Trstenik.

Građani opštine Trstenik se u svakom trenutku u vezi sa ovim ili sličnim pitanjima mogu obratiti Opštini putem zahteva kojim se traži informacija od javnog značaja.

Potrebno je da popune jednostavan obrazac koji se nalazi na sajtu Opštine Trstenik ili na ovom linku

Organ vlasti je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva obavesti onog ko je informaciju tražio da li takvu informaciju poseduje i da na uvid stavi dokumenta, odnosno dostavi mu/joj kopiju dokumenata koji sadrže tražene informacije.

Ukoliko organ iz opravdanih razloga ne može da postupi po zahtevu u ovom roku, ovlašćen je da u roku od 7 dana od dana prijema zahteva obavesti tražioca da će mu tražene informacije biti dostavljene naknadno, u roku ne dužem od 40 dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko organ vlasti smatra da postoje razlozi zbog kojih zahtev treba odbiti, dužan je da u roku od 15 dana od prijema zahteva donese rešenje o odbijanju, sa obrazloženim razlozima odbijanja i sa poukom o pravnom leku.

Ukoliko organ vlasti ne odgovori na zahtev, građani se mogu obratiti Povereniku.