JAVNO SLUŠANJE „KVALITET VAZDUHA U GRADU KRALJEVU I MERE ZA NJEGOVO POBOLJŠANJE“

Koliko je vazduh u Kraljevu zagađen, kada je najzagađeniji i šta je neophodno da se uradi na kako bi se kvalitet vazduha poboljšao, teme Javnog slušanja „Kvalitet vazduha u gradu Kraljevu i mere za njegovo poboljšanje“
Kraljevacki ravojni centar
Foto: Kraljevački razvojni centar

Javno slušanje „Kvalitet vazduha u gradu Kraljevu i mere za njegovo poboljšanje“ Analize kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu, Plana kvaliteta vazduha i ocene javnih politikavezanih za praćenje kvaliteta vazduha u gradu kao i Analiza uticaja individualnih kotlarnica javnih objekata koje koriste fosilna goriva (na području GUP-a grada Kraljeva) na kvalitet vazduha,urađene,u proteklih pola godine, tokom sprovedenih aktivnosti projekta „Promenama u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu“ trebalo bi da budu korišćene kao argument za promene u ponašanju odgovornih u cilju unapređenje kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Javno slušanje je projektna aktivnost čiji je cilj da se od relevantnih predstavnika Gradske uprave, Regionalne privredne komore za Raški i Moravički okrug, Zavoda za javno zdravlje Kraljevo kao i predstavnika organizacija civilnog društva iz Kraljeva, dobije verifikacija
predloga „Kraljevačkog razvojnog centra“ za aktivnosti i mere koje bi javna uprava Grada Kraljeva trebalo da sprovede, u cilju unapređenje kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Projekta ima vrlo jasnu poruku-Bez saradnje i zajedničkog delovanja javnog i civilnog sektora,privrede,obrazovnih institucija,medija i građana ozbiljan problem zagađenog vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone nije moguće rešavati.

Rešavanje problema zagađenog vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone treba da bude plod najšireg društvenog konsenzusa a ne samo sadržaj , neophodne, Odluke lokalnog parlamenta o usvajanju strateškog dokumenta Plan kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu za period 2022 do 2027.godine
čiji je Nacrt usvojilo Gradsko veće na sednici održanoj 21.10.2022.godine i uputilo na Javnu raspravu koja će trajati od 24.10.2022.g. do 23.11.2022.godine.

Posle iskustva stečenog bavljenja problemom kvaliteta vazduha u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom Kraljeva,u protekle tri godine,Kraljevački razvojni centar se zalaže za zajednički pristup javnog,privrednog,obrazovnog i civilnog sektora ,kao i lokalnih medija u kreiranju i sprovođenju niza mera na otklanjanju brojnih uzročnika zagađenog vazduha, uobličenih u jedan strateški dokument javnih politika grada.

Javno slušanje je i prilika da se prokomentarišu izneti podaci i daju predlozi za zajedničko delovanje čiji će ishod biti unapređen kvalitet vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.
Javno slušanje će biti organizovano ,26.oktobar 2022.g sa početkom u 17,00 u restoranu „Pod obalom “ (Sala za sastanke) ul.IV kraljevačkog bataljona br 8; Kraljevo pa je ,sa stanovišta javnog interesa,korisno da događaj bude medijski ispraćen uzimanjem izjava od organizatora i nekog od uvodničara pre početka skupa a zainteresovanim predstavnicima medija omogućeno je i snimanje skupa.