Komunalni policajci postaju komunalni milicionari: Saznajte šta sve donosi novi zakon o komunalnoj miliciji

U Skupštini Srbije danas se raspravlja o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji, a ako ovaj zakon bude usvojen, osim u gradovima, komunalni milicionari biće zapošljeni i po opštinama, ukoliko lokalne samouprave imaju finansijsku mogućnost za to.

Prva promena koju novi zakon donosi je promena imena ove organizacije. Dosadašnja komunalna policija postaje milicija i to zbog činjenice da taj naziv nije u skladu sa Zakonom o policiji.

Na primedbe da ovaj izraz nije adekvatan podnosioci Zakona odgovaraju da je on u skladu sa tradicijom.

Druga bitna izmena je u tome što će komunalna milicija od sada moći da se organizuje i u opštinama. Komunalni milicionari će, prema predlogu novog zakona, imati šira ovlašćenja, pa će moći da zaustavljaju i pregledaju vozila, što je do sada bilo ovlašćenje samo saobraćajne policije.  Ukoliko im načelnik za tо da odobrenje komunalni milicajac će moći da rade u civilu. Osim toga, komunalni milicionari moći će da upozoravaju, daju usmena naređenja, proveravaju identitet, vrše dovođenje, zaustavljanje i pregledanje lica, predmete i vozila. Takođe komunalni milicionari moći će i privremeno da oduzimaju predmete i upotrebljavaju sredstva prinude, a to su: fizička snaga, vezivanje, ručni sprej sa nadražujućim dejstvom i službena palica.

Uloga komunalnih milicionara prema rečima ministra za lokalnu samoupravu i državnu upravu Branka Ružića biće da da pomognu u otkrivanju, sprečavanju prekršaja komunalnog reda, ali i preventivnom delovanju.

Ko može biti komunalni milicionar?

Opštine će moći da zaposle najmanje tri komunalna milicionara, ali najveći broj, za razliku od prethodnog zakona, nije definisan.

Da bi neko postao komunalni milicioner, između ostalog, neophodno je da ima srednju stručnu spremu u trajanju od četiri godine i godinu dana rada u struci, da se ustanovi da nema bezbedonosnih smetnji za njegovo zaposlenje i da je prošao obuku koja traje do godinu dana i nakon toga položio stručni ispit.

O broju komunalnih milicajaca, njihovim prioritetima u radu kao i uniformi komunalne milicije odlučivaće veće i skupština lokalne samouprave, a rok za to je prema rečima ministra tri godine.

Izvor : Redakcija

Foto : Ilustracija