KRALJEVO KORAK BLIŽE ISTINI O ZAGAĐENJU VAZDUHA I SARADNJI LOKALNE SAMOUPRAVE I NVO SEKTORA

Nabavka sistema za precizno merenje stepena zagađenja vazduha, koji u realnom vremenu obrađuje podatke i bolja komunikacija između lokalne samouprave, NVO sektora i građana, preduslov su za otpočinjanje rešavanja problema zagađenja vazduha u Kraljevu.

Ovaj zaključan izveden je na dvodnevnoj radionici na kojoj su učestvovali predstavnici grada Kraljeva, nevladinog sektora i medija, a koja je održana u okviru realizacije projekta „Čistiji vazduh, zajednički zadatak i obaveza“ .

Na radionici su svi učesnici upoznati sa podacima o kvalitetu vazduha u Kraljevu i značaju pravovremenog obaveštavanja i upozoravanja građana o ovim podacima.

„Prostor grada Kraljeva izložen je ozbiljnom zagađenju vazduha u toku grejne sezone. Najveće zagađenje vazduha potiče od PM 10 i PM 2.5 čestica koje nastaju sagorevanjem fosilnih goriva u oblasti energetike, saobraćaja i industrije. Koncentracija ovih čestica, koje izazivaju ozbiljna oboljenja kod stanovništva, u Kraljevi je veća od dozvoljene čak 110 dana  u toku grejne sezone“, kaže Jovan Nešović, menadžer projekta pozivajući se na dostupna merenja.

On je dodaje da je u vreme povećane koncentracije PM čestica neophodno da se građani upozore kako bi se zaštitili i smanjili sve aktivnosti na otvorenom prostoru.

Sa ovim stavom slažu se i svi učesnici dvodnevne radionice. Stav je da je, kroz dva dana diskusije na ovu temu, stvoren prostor da se otpočne  prvo sa rešavanje postojećeg problema sa merenjem i pravovremenim obaveštavanjem građana, a zatim i sa kreiranjem politike i mera za smanjenje zagađenja u Kraljevu.

Projekat „Čistiji vazduh, zajednički zadatak i obaveza“  realizuje UG Novi put uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine.