MATIČNI BROJ OTKRIVA PREVIŠE O NAMA, MOŽE LI TO DA SE PROMENI

Foto: GIZ

Poverenik Srbije za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, rekao je da nema naznaka da bi u Srbiji „jedinstveni matični broj građana“ (JMBG) mogao da „ode u istoriju“, kao u Hrvatskoj.

On je novinarima u Kragujevcu rekao da se to ni u Hrvatskoj nije desilo „preko noći“, već je više od deset godina trajao period prilagođavanja.

„Problem sa upotrebom JMBG-a je u tome što je on toliko proširen, koristi se za toliko toga, svugde praktično“, naveo je Marinović.

dodao je da bi neki „više anonimizovan podatak,“broj koji ne govori toliko o vama“, bio pogodniji za upotrebu pri identifikaciji.

On je, međutim rekao da i tamo gde je uveden lični identifikacioni broj, ako ga neko dozna, opet može da ga koristi, s tim što na osnovu njega neće moći da sazna datum i mesto nečijeg rođenja, pol i drugo.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI – ZAKONODAVSTVO I PRAKSA

Poverenik je o matičnom broju govorio u okviru obuke lica za zaštitu podataka o ličnosti za sprovođenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koja je održana u Velikoj sali Skupštine Grada Kragujevca.

Obuci su, pored poverenika, prisustvovali zamenica Poverenika Sanja Unković, predstavnici Službe Poverenika, kao i ovlašćena lica za zaštitu podataka o ličnosti iz više od 40 javnih ustanova sa područja grada Kragujevca.


Obuku su sproveli predstavnici Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uz podršku multi-donatorskog projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA) finansiranog od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), za čiju implementaciju je zadužen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).


Značaj zaštite ličnih podataka, pristanak na njihovu obradu, svrha zakonite i opravdane obrade i prenosa, kao i utvrđivanje javnog i legitimnog interesa za obradu, samo su neke od tema u žiži interesovanja javnosti. Cilj obuke je da se lica za zaštitu podataka o ličnosti ili lica koje odrede rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti (ukoliko nemaju određena lica za zaštitu podataka o ličnosti), upoznaju sa aktuelnim zakonskim rešenjima (u EU i Republici Srbiji) i osposobe za pravilnu primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Terenske obuke, koje se u sklopu projektne podrške realizuju u 15 odabranih jedinica lokalne samouprave, posebno su značajne za podizanje kapaciteta zaštite podataka o ličnosti. Pored obuka, u toku je i organizacija panel diskusija na temu zaštite ličnih podataka, takođe u odabranim jedinicama lokalne samouprave, a koje za cilj pre svega imaju podizanje svesti šire javnosti i informisanje građana.