Međunarodni dan mladih: KOMS upozorava na zabrinjavajući položaj mladih u lokalnim sredinama

Međunarodni dan mladih obeležava se od 2000. godine svakog 12. avgusta.
Obeležavanje Dana mladih ustanovile su Ujedinjene nacije, a njegovo obeležavanje  ima za cilj da ukaže na značaj uloge mladih ljudi u društvu, kao i da se mladi podstaknu na organizovanje aktivnosti u cilju skretanja pažnje javnosti o svom položaju

Krovna organizacija mladih Srbije, u saradnji sa Grupom za analizu i kreiranje javnih politika, sprovela je istraživanje pod nazivom „Lokalna omladinska politika u Republici Srbiji: saveti za mlade jedinica lokalne samoupave“.

Mladi čine 16,4% ukupne populacije u Republici Srbiji i važno je da budu zainteresovani, aktivni i informisani građani. Da bi mogli da utiču na kreiranje i sprovođenje demokratskih procesa, neophodno je da imaju mogućnost da učestvuju u procesima donošenja odluka, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou“, navode iz KOMSA.


U istraživanju koje je ova organizacija sprovela  obuhvaćene su sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji – ukupno 145. Podaci o savetima za mlade koji su dobijeni iz svih lokalnih samouprava svrstani su u 6 grupa – od kategorije u kojoj savet za mlade uopšte ni ne postoji u datoj lokalnoj samoupravi, preko njihove delimične funkcionalnosti, pa do kategorije inkluzivnih i funkcionalnih saveta za mlade – koji čine najmanji broj.Pored saveta za mlade, istraživanje je ispitivalo da li postoje i koji su drugi mehanizmi lokalne omladinske politike – poput Lokalnog akcionog plana, Kancelarije za mlade, omladinskog kluba i slično.


Podaci do kojih su iz KOMSA došli kroz istraživanje su , kako navode, zabrinjavajući:

  • 65 od 145 jedinica lokalne samouprave uopšte nema savet za mlade
  • Od 79 formiranih saveta za mlade – 29 se svrstava u grupu saveta za mlade osnovanih da bi se zadovoljila forma
  • 73% lokalnih samouprava nema lokalni akcioni plan za mlade
  • 79% lokalnih samouprava nema opredeljena sredstva za finansiranje udruženja mladih i za mlade za sprovođenje lokalne omladinske politike
  • 119 jedinica lokalne samouprave u Srbiji nema omladinski klub
  • samo 6 od 145 jedinica lokalne samouprave ima sve instrumente lokalne omladinske politike, dok 23 jedinice nemaju ni jedan instrument!

„Mladi moraju biti uključeni u rešavanje problema u lokalnoj zajednici. Krovna organizacija mladih Srbije će u narednom periodu zagovarati osnivanje inkluzivnih i funkcionalnih saveta za mlade, tela gde glas mladih treba da se čuje. U saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu edukovaćemo lokalne rukovodioce da menjaju ove poražavajuće statistike“, navodi se u saopštenju KOMS-a.

Iz KOMS-a dodaju da mladi koji nisu uključeni u procese donošenja odluka imaju osećaj isključenosti koji vodi tome da požele da napuste svoju lokalnu zajednicu i da ovakva posledica ne utiče samo na mlade ljude, već i na njihove porodice kao i na lokalnu zajednicu u celini 

Zbog svega navedenog, KOMS zaključuje da lokal koji ne uključuje mlade, ostaje bez njih. 

Foto: PixaBay