MOGU LI ŽENE DA ŠEFUJU?

Prema procenama Zavoda za statistiku u 2020. godini žene su sa 51,3% činile većinu stanovništva u Srbiji. U suprotnosti sa tim, u mesnim zajednicama, tamo gde se donose najvažnije odluke o mestu u kome žive, žena ima tek oko 11%.
Sastanak sa predstavnicima civilnog i javnog sektora – Kraljevo

Može li se povećati učešće žena u donošenju odluka na nivou mesnih zajednica i njihov broj u savetima, šta su preduslovi da se to dogodi i postoji li politička volja i volja žena da uzmu veće učešće u ovom procesu samo su neka od pitanja kojima se bavi Evropski pokret u Srbiji- Kraljevo kroz projekat “Za veće učešće žena u radu Saveta mesnih zajednica“.

„Osnovna ideja projekta je da se kroz izmenu lokalne odluke o Mesnim zajednicama uspostavi podsticajno okruženje za veće učešće žena u radu Saveta mesnih zajednica, tako što ce se definisati da prilikom formiranja Saveta Mesnih zajednica najmanje jedna trećina budu zene“, kaže Mirjana Prodanović iz Evropskog pokreta Kraljevo.

Ona dodaje da su u sklopu projekta do sada održani uvodni sastanci sa predstavnicima civilnog i javnog sektora u opstini Trstenik i gradu Kraljevu.

Sastanak sa predstavnicima civilnog i javnog sektora – Trstenik

„U nastavku projekta planirano je da se uradi analiza stanja i istraživanje o informisanosti i zainterseovanosti žena za učešće u radu saveta MZ, što će nam dati osnov za argumentovan pristup u pokretanju inicijative za razvoj mehanizama u cilju većeg učešća žena u organima mesne samouprave“.

Projekat “Za veće učešće žena u radu Saveta mesnih zajednica“ je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.