Opština Trstenik: Poziv građanima da do 12.januara daju predloge, primedbe i sugestije

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim jedinicama lokalne samouprave.

U sklopu realizacije projekta, a u skladu sa zahtevima „Ekoloških i socijalnih standarda“ Evropske investicione banke, izrađen je Nacrt Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta predškolske ustanove „Biseri 2“ – objekat broj 1 na kp. br. 4074 K.O. Trstenik“, koji se realizuje na osnovu navedenog Finansijskog ugovora.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Opština Trstenik pozivaju sve zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta Plana i daju svoje primedbe, predloge i sugestije.

Primedbe, predlozi i sugestije za unapređenje teksta nacrta Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta predškolske ustanove „Biseri 2“ – objekat broj 1 na kp. br. 4074 K.O. Trstenik“ dostavljaju se na Obrascu za dostavljanje sugestija, putem elektronske pošte na adresu: ivana.matijevic@mduls.gov.rs, sa naznakom „Javne konsultacije – Nacrt Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta predškolske ustanove „Biseri 2“ – objekat broj 1 na kp. br. 4074 K.O. Trstenik“, do 12. januara 2021. godine.

Po okončanju postupka javnih konsultacija, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnim konsultacijama, sačiniće Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama o Nacrtu Plana i uzeti u obzir rezultate javnih konsultacija pri priremi finalne verzije Plana upravljanja životnom sredinom i društvom, kažu iz Opštine Trstenik.

Izvor: Opština Trstenik

Foto: Centar Press