OSNAŽIVANjE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U VRNjAČKOJ OPŠTINI

O značaju, afirmaciji i osnaživanju ženskog preduzetništva, ali i o tome kako lokalna samouprava može da pomogne da se žensko preduzetništvo unapredi, danas su predstavnici Udruženje građana „Pokret za evropsku Vrnjačku Banju“ razgovarali sa predstavnicima i zaposlenima u Opštini Vrnjačka Banja i javnim ustanovama.

S obzirom da je Vrnjačka Banja turistička opština, kao i da je sve više turista koji su zainteresovani da obiđu, vide i uživaju u nečemu što je izvorno i autentično, Vrnjačka Banja, uz sva prirodna bogatstva kojima raspolaže, po oceni organizatora, nudi velike mogućnosti ženama koje planiraju da započnu sopstvene poslove.

Današnje okupljanje realizovano je u okviru projekta „ Diverzifikacija ruralne ekonomije kroz podršku ženskom preduzetništvu u uslovima post- pandemije“ koji finansira Vlada Švedske kroz program Ujedinjenih nacija, a na teritoriji opštine Vrnjačka Banja projekat sprovodi upravo Udruženje građana „Pokret za evropsku Vrnjačku Banju“.

U okviru ovog projekta, kojim je obuhvaćeno je 350 žena iz ruralnih oblasti vrnjačke opštine, biće organizovani seminari sa praktičnom nastavom.

Izvor: Opština Vrnjačka Banja

Foto: Centar Press