Nisi sama: SOS telefon za žene u situaciji nasilja tokom vanrednog stanja

Od 12. marta, kada je rad SOS telefona Udruženja žena Peščanik prilagođen vanrednim uslovima zbog pandemije virusa korona, broj 066 006 606, bio je aktivan svakog dana, 6 dana u nedelji, od ponedeljka do subote, od 10 do 13 časova, saopštilo je Udruženje žena Peščanik iz Kruševca.

Udruženju žena Peščanik od 03. marta do 04. aprila, za podršku se obratilo 14 žena iz Kruševca i drugih gradova u Srbiji. Pet žena i ranije je koristilo uslugu SOS podrške, dok je 9 žena pozvalo prvi put.

Iz Udruženja kažu da su se pozivi odnosili na problem fizičkog nasilja, internet nasilje, postupanje institucija, posebno policije po prijavi nasilja. Kijentkinje su bile zainteresovane i za pravne aspekte svog slučaja. Jedna korisnica tražila je materijalnu pomoć u vidu namirnica i higijenskih sredstava.

„Korisnice su saslušane s pažnjom, posvećeno im je određeno vreme, iskazano razumevanje za problem, situaciju i njihova osećanja, date su im potrebne informacije i objašnjena prava na zaštitu i snabdevene su kontaktima, ohrabrene i upućene da se obrate nadležnim institucijama“, kažu u Pesčaniku.

Uz saglasnost korisnica, konsultantkinje SOS telefona su u vezi sa njihovim slučajem, obavile konsultacije sa ženskim grupama u Rasinskom okrugu, članicama Mreže Žene protiv nasilja, predstavnicima određenih institucija.

Izmenjen režim rada tokom vanrednog stanja

Izmenjeni režim rada SOS telefona UŽ Peščanik tokom vanrednog stanja, podrazumeva:

– rad u kućnim uslovima, uključujući i organizovanu primopredaju mobilnog telefonskog aparata među konsultantkinjama

– prilagođeni način vođenja evidencije o pozivima i pruženim uslugama

– smanjen broj konsultantkinja jer neke spadaju u osetljivije grupe u odnosu na virus

– smanjenje broja radnih sati sa 27 na 18 sati nedeljno

– promenjen dnevni raspored rada

– vraćanje u funkciju broja telefona koji je korišćen tokom prethodnog perioda

„Svesne smo da u uslovima vanrednog stanja i izvesne izolacije, može biti povećano nasilje prema ženama. Strah od još težeg oblika nasilja ili ponavljanja nasilja, jer je i nasilnik u kući, predstavlja ograničavajući faktor za mnoge žene da prijave ono što im se događa. Takođe, jasno nam je da promena radnog vremena SOS telefona UŽ Peščanik i povratak na stari telefonski broj mogu biti zbunjujući za javnost“, poručuju iz Peščanika i mole svoje korisnice i druge građanke za razumevanje.

Udrženje žena Peščanik će i dalje biti dostupno na svakog dana od ponedeljka do subote, od 10 do 13 časova, na broju 066 006 606.

Nisi sama. Nisi kriva za nasilje„, podsećaju iz Peščanika.


Udruženje žena Peščanik