Pozovi SOS, zaustavi nasilje! Nisi sama

Udruženje žena Peščanik kreiralo je novi spot koji za cilj ima povećanje svesti o nasilju nad ženama, podizanje svesti žena o potrebi da se nasilje prijavi, kao i promociju SOS telefona ovog udruženja.

Udruženje žena Peščanik je ženska nevladina organizacija osnovana početkom 2000-godine u Kruševcu, koja se bavi osnaživanjem žena i zagovaranjem rodne ravnopravnosti. Vizija organizacije je društvo u kojem žene i muškarci imaju jednake mogućnosti.