TRSTENIČANI ODLUČUJU: TREBA LI NAM VIŠE ŽENA U MESNIM ZAJEDNICAMA

Istraživanja pokazuju da žene aktivno učestvuju u zakonodavnim i izvršnim organima Trstenika, ali učešće žena u procesima odlučivanja na nivou mesnih zajednica izuzetno je nisko

Srbiji je u nekoliko prethodnih godina uspostavila strateški i pravni okvir koji doprinosi ravnopravnom položaju žena i muškaraca u svim oblastima društveno-političkog života.

Na osnovu sprovedenog istraživanja u gradu Kraljevu i opštini Trstenik, uočava se da žene aktivno učestvuju u zakonodavnim i izvršnim organima  grada, ali da je učešće žena u procesima odlučivanja na nivou mesnih zajednica izuzetno nisko, svega 14%.

Takođe, na osnovu analize u ove dve lokalne samouprave utvrđeno je da, u proseku, 15 mesnih zajednica vodi muškarac, a  jednu žena. 

Evropski pokret u Srbiji Kraljevo u okviru projekta „Za veće učešće žena u savetima mesnih zajednica“ nakon istraživanja pokrenuo je inicijativu za izmenu lokalnih akata kojom bi se obezbedile kovete za žene pri izboru saveta mesnih zajednica.

Inicijativa za izmenu i dopunu lokalnih odluka o mesnim zajednica podrazumeva uvođenje odredbe koja glasi:

”Prilikom formiranja saveta mesne zajednice potrebno je da se obezbedi poštovanje principa ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca, uz obezbeđivanje minimalnog učešća manje zastupljenog pola od 30%  od ukupnog broja članova mesne zajednice.”

Volonteri Evropskog pokreta Srbije Kraljevo ovih dana rade na prikupljanju potpisa podrške ovoj inicijativi koja će biti predata lokalnim samoupravama.

Prema njihovim rečima, u razgovoru sa građanima, reklo bi se da podrška postoji, a to dokazuje i činjenoca da je samo u jednom danu prikupljeno preko 100 potpisa građana na više lokacija u Trsteniku.

__________

*Projekat “Za veće učešće žena u radu saveta mesnih zajednica“ je dobio podršku Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovom tekstu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.