U Opštini Vrnjačka Banja građani predlažu projekte

Opština Vrnjačka Banja je, u saradnji sa Agencijom „Helvetas“ i Stalnom konferencijom gradova i opština, raspisala javni poziv za projekte od javnog interesa kroz sprovođenje akcije „Programa lokalnog partnerstva“.

„Kroz ovaj program se stvara partnerski odnos lokalne samouprave i građana kao predlagača projekata koji se odnose na rešavanje dela problema u lokalnoj zajednici, odnosno manjih zahvata na uređenju javnih površina. Projekat mora da predloži najmanje 10 građana, a jedan od glavnih uslova je da su predlagači izmirili porez na imovinu“, rekla je Jasmina Trifunović, rukovodilac Odseka za poslove organa opštine.


Projekat ne sme biti vredniji od pola miliona dinara, uz 10 do 15 odsto učešća donatora ili volonterskog rada kako bi se videla i društvena odgovornost. Na taj način biće nagrađeni oni koji ulažu svoj rad kako bi se ralizovao neki projekat važan za lokalnu zajednicu.

Za ovu namenu, kroz Program lokalnog partnerstva, Vlada Švajcarske i lokalna samouprava izdvojile su 1,5 miliona dinara, a detaljnije informacije o uslovima učešća mogu se naći u javnom pozivu objavljenom na zvaničom sajtu Opštine Vrnjačka Banja.

Foto: Centar Press

Izvor: Opština Vrnjačka Banja

Foto: Centar Press