Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha u Kraljevu

Pravo je građana Kraljeva da budu uključeni u procese planiranja i usvajanja javnih politika lokalne samouprave u vezi kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu.


Zagađenost vazduha PM 10 česticama u Kraljevu zna da bude i do sedam puta veća (350 µg/m3 januar 2020) od dozvoljenih 50 µg/m3 na dnevnom nivou.

Čak 107 dana u 2020. godini udisali smo ,u Kraljevu, vazduh sa koncentracijom PM 10 čestica većim od od dozvoljenih 50 µg/m3 na dnevnom nivou.


Građani Kraljeva te rezultate treba da znaju,u realnom vremenu,u momentu jakog zagađenja. Jer kada je vazduh „Jako zagađen“ (koncentarcija PM 10 čestica preko 100 µg/m 3 ) potrebno je izbegavati sve fizičke aktivnosti u spoljašnjoj sredini, skratiti vreme boravka na otvorenom i sve aktivnosti preusmeriti na zatvoren prostor.


Jedna od aktivnosti koje udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ sprovodi u okviru projekta „Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha“,u partnerstvu sa UG „Novi put“ ,uz pomoć Beogradske otvorene škole je i podela info-letka građanima Kraljeva.
Letak će građanima biti deljen tokom sutrašnje akcije (sreda 21.april) na Trgu Srpskih ratnika u vremenu od 11 do 13 časova.

Zainteresovani građani će tada moći i da razgovaraju, sa članovima Tima za
realizaciju projekta na štandu „Kraljevačkog razvojnog centra“ (kraj info panoa ispred Apoteke) o kvalitetu vazduha u Kraljevu i neophodnosti promena javnih politika lokalne samouprave u vezi sa kvalitetom vazduha.