ŽENE U MESNIM ZAJEDNICAMA: 38 PREDSEDNIKA I 2 PREDSEDNICE

Žene u Trsteniku čine preko 50 posto stanovništa, što se ne odražava na njihovo učešće u zakonodavnim i izvršnim organima, a posebno u savetu mesnih zajednica, pokazuje istraživanje Evropskog pokreta u Srbiji Kraljevo.

Trstenik
Trstenik

U okviru projekra „Za veće učešće žena u radu saveta mesnih zajednica“ koje Evropski pokret Kraljevo sporvodi se na teritorijama Grada Kraljeva i Opštine Trstenik urađeno je opsežno istraživanje koje je pokazalo izuzetno nizak nivo učešća žena u savetima mesnih zajednica.

Žene u Trsteniku, prema ovom istraživanju, u zakonodavnim organima čine 38%. Procenat je nešto niži u izvršnim organima – 28%. Međutim kada je reč o savetima mesnih zajednica taj procenat iznosi samo 13,25%. Prevedeno u brojeve, među ukupno 249 članova saveta, samo su 33 članice.

Na čelu mesnih zajednica u Trsteniku nalazi se 38 muškaraca i samo dve žene. U 22 od 40 mesnih zajednia žena uopšte nema.

D se ovakvo stanje promeni zalaže se Evropski pokret Kraljevo koji je kroz istraživanje došao do ovih podataka koje je predstavio građanima

Cilj projekta je stvaranje unapređenje uslova za veće učešće žena u radu saveta mesnih zajednica, kroz pokretanje inicijativa za izmenu lokalnih Odluka o mesnim zajednicama kojom bi se uspostavila obaveza da najmanje 1/3 članova Saveta mesnih zajednica budu žene.

U planu ove organizacije je održavanje okruglig stolova na kojima bi se sa građanima, udruženjima, organizacijama i donosiocima odluka razovaralo sa o izmeni lokalnih akata kako bi se u savetima mesnih zajednica „obezbedila stolica za žene“.

Planirano je i prikupljanje potpisa građana za u inicijativu za izmenu i dopunu lokalnih odluka o mesnim zajednica uvođenjem odredbe koja glasi:

”Prilikom formiranja saveta mesne zajednice potrebno je da se obezbedi poštovanje principa ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca, uz obezbeđivanje minimalnog učešća manje zastupljenog pola od 30%  od ukupnog broja članova mesne zajednice.”

__________

*Projekat “Za veće učešće žena u radu saveta mesnih zajednica“ je dobio podršku Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovom tekstu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.