ŽENE U MESNIM ZAJEDNICAMA: MOGU LI TRSTENIK I KRALJEVO DA PRATE PRIMER DOBRE PRAKSE

Prema procenama Zavoda za statistiku u 2020. godini žene su sa 51,3% činile većinu stanovništva u Srbiji. U suprotnosti sa tim, u mesnim zajednicama, tamo gde se donose najvažnije odluke o mestu u kome žive, žena ima tek oko 11%.

U Trsteniku, gde 50,7 procenata stanovništva čine žene, u savetima mesnih zajenica ima ih tek nešto više od 13 procenata. Od 40 mesnih zajednica u Trsteniku na čelu saveta nalaze se samo dve žene, pokazalo je istraživanje Evropskog pokreta Kraljevo u okviru projekta „Za veće učešće žena u mesnim zajednicama“.

U čak 22 mesne zajednoce žene ne uzimaju učešće, što znači da se glas žena uopšte ne čuje u 55% mesnih zajednica.

Istraživanje Evropskog pokreta Kraljevo pokazalo je da je slična situacija je i u Kraljevu. U ove dve lokalne samouprave na mestu predsednika saveta mesnih zajednica na·azi se 101 muskaraca i svega 7 zena. Uproseku, na 15mesnih zajednica koje vodi muškarac, dolazi jedna mesna zajednica koju vodi žena.


Kako pokazuju podaci iz istraživanja Evropskog pokreta Srbije Kraljevo, učesce zena u donošenju odluka na nivou mesnih zajednica je posebno nisko u ruralnim područjima.

Veliki broj žena u ruralnim delovima Kraljeva i Trstenika smatra da je razlog nedovoljnog učesca žena u savetima mesnih zajednica nedostatak vremena zbog obaveza oko dece i domaćinstva.

„Na osnovu rezultata istrazivanja moze se zaključiti i da je u obe lokalne samouprave ucesce zena u radu saveta mesnih zajednica veoma nisko, iako čine nesto vise od 50% stanovnika. Neophodno je preduzeti aktivnosti kako bi se sa jedne strane stvorili uslovi za obavezno učešće žena, a sa druge strane da se podstaknu žene na aktivnije učešće“, Mirjana Prodanović, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji – Kraljevo.

Rešenje za veće učešće žena u mesnim zajednicama

Predlog za rešenje ovakve situacije mogao bi biti ono što se inicijativom kroz projekat „Za veće učešće žena u mesnim zajednicama“ traži pre svega od grada Kraljeva i Opštine Trstenik– izmena lokalnih odluka o mesnim zajednicama, tako što bi se uvela minimalna kvota učešća žena u članstvu saveta mesnih zajednica.

Ovakvu inicijativu potpisalo je 700 građana Kraljeva i Trstenika. Sličan predlog već je usvojen u nekim opštinama poput Pirota, gde se izmena lokalnih akata pokazala kao dobar mehanizam rodne ravnopravnosti.

Da li će se ovakav princip primeniti i u Trsteniku i Kraljevu zavisi od lokalnih vlasti na kojima sada odluka o promeni lokalnih akata.


__________

*Projekat “Za veće učešće žena u radu saveta mesnih zajednica“ je dobio podršku Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovom tekstu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.