ZNATE LI KO JE ČAJKA I KAKVE VEZE IMA SA ŽIVADINOM?

Njegovo ime nosi škola u Trsteniku, on se često spominje kada se govori o Živadinu Apostoloviću, u Trsteniku ima i svoju ulicu, a ko je bio Miodrag Čajetinac Čajka?
ČAJETINAC Miodrag-Čajka (1921-1943), učesnik NOB-a, narodni heroj. Rođen je 8. marta 1921. godine u Beogradu, gde je njegov otac Svetolik (1884-1972), rodom iz sela Dublja kod Trstenika, po povratku sa Solunskog fronta radio kao carinski službenik, a majka Perka (1899-1976), ćerka trsteničkog obućara, Vukoja Milenkovića, radila kao pralja. Zbog nemogućnosti da svojom platom izdržava porodicu, Svetolik se vraća u Trstenik gde otvara pekaru, a zatim kafanu. Svetolik i Perka Čajetinac imali su i kćer Danicu (1919) i mlađeg sina Radomira (1926-1999). Miodrag je osnovnu školu učio u Trsteniku, a gimnaziju u Kruševcu, gde je stekao prva saznanja o radničkom pokretu i formirao politička ubeđenja. Kao gimnazijalac postao je član SKOJ-a 1935, a 1939. godine član KPJ. U toku rata porodica se seli u Vrnjačku Banju. Miodrag po završetku gimnazije upisuje u Beogradu železničku školu, ali ubrzo menja fakultet i upisuje studije medicine u Beogradu. Miodrag, koga su drugovi zbog prezimena prozvali Čajka, dolazi u Trstenik početkom aprila 1941. godine i stupa u vezu sa skojevcima i komunistima koje u to vreme okuplja učitelj Živadin Apostolović iz Bogdanja, koji predlaže Čajku za sekretara Sreskog komiteta SKOJ-a. Radio je u ilegali i sarađivao sa organizacijama i partijskim radnicima. Posle upada Levačke partizanske čete u Trstenik, 20. septembra 1941. godine, Čajka odlazi iz Trstenika za Kruševac, a odatle u Jastrebački partizanski odred, gde je imao odgovorne zadatke. Bio je komandant 2. čete Jastrebačkog odreda. Čajka, koga su borci zvali i Srba, u dva maha je pregovarao sa majorom Dragutinom Keserovićem, komandantom Rasinskog korpusa JVUO, o zajedničkoj borbi četnika i partizana protiv okupatora, prvi put odlazi zajedno sa sekretarom KPJ za srez Kruševac, a drugi put sam bez pratnje. Januara 1943. godine, po zadatku Odreda, Čajkina četa prelazi Zapadnu Moravu sa zadatkom da se obračuna sa četnicima i omasovi četu novim borcima, pa da se zatim prebaci na Goč. Posle manjih sukoba po selima Levča i trsteničkog kraja, prilikom povlačenja 42 partizanska borca u borbi u Stublu 20. januara 1943. godine gine 27 boraca 2. čete Jastrebačkog odreda i sa njima komandant čete, Miodrag Čajetinac Čajka. Njegovo telo i tela ostalih boraca, radi zastrašivanja stanovništva, izložena su u Trsteniku iza zgrade Načelstva, a posle su sahranjeni u zajedničku grobnicu pored Zapadne Morave. Po oslobođenju, njihovi posmrtni ostaci preneti su u Kosturnicu u Kruševac, a zatim na Slobodište. Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Josipa Broza Tita, 7. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja. Jedna ulica i osnovna škola u Trsteniku nose njegovo ime. Spomen-biste su mu postavljene u dvorištu osnovne škole u Trsteniku i u centru Vrnjačke Banje.
Foto: Narodna biblioteka „Jefimija“, arhiva

Miodrag Čajetinac Čajka (1921-1943), bio je učesnik NOB-a i narodni heroj.

Miodrag je rođen je 8. marta 1921. godine u Beogradu, gde je njegov otac Svetolik (1884-1972), rodom iz sela Dublja kod Trstenika, po povratku sa Solunskog fronta radio kao carinski službenik.

Njegova majka Perka (1899-1976), ćerka trsteničkog obućara, Vukoja Milenkovića, radila kao pralja.

Otac Miodraga Čajetinca Čajke je držao kafanu

Kako navode se navodi u digitalizovanom izdanju Narodne biblioteke „Jefimija“, zbog nemogućnosti da svojom platom izdržava porodicu, Svetolik se vraća u Trstenik gde otvara pekaru, a zatim kafanu.

Svetolik i Perka Čajetinac imali su i ćerku Danicu (1919) i mlađeg sina Radomira (1926-1999)

Miodrag je osnovnu školu učio u Trsteniku, a potom je gimnaziju završio u Kruševcu. Tu je, kako se navodi, stekao prva saznanja o radničkom pokretu i formirao politička ubeđenja.

Kao gimnazijalac postao je član SKOJ-a 1935, a 1939. godine član KPJ.

Od železničke škole do studiranja medicine

U toku rata porodica se seli u Vrnjačku Banju. Miodrag po završetku gimnazije upisuje u Beogradu železničku školu, ali ubrzo menja fakultet i upisuje studije medicine u Beogradu.

Kakva je veza između Čajke i Živadina?

Midorag se u Trstenik veaća početkom aprila 1941. godine i stupa u vezu sa skojevcima i komunistima koje u to vreme okuplja učitelj Živadin Apostolović iz Bogdanja, koji predlaže Čajku za sekretara Sreskog komiteta SKOJ-a. Radio je u ilegali i sarađivao sa organizacijama i partijskim radnicima.

Posle upada Levačke partizanske čete u Trstenik, 20. septembra 1941. godine, Čajka odlazi iz Trstenika za Kruševac, a odatle u Jastrebački partizanski odred. Bio je komandant 2. čete Jastrebačkog odreda.

Čajka, koga su borci zvali i Srba, u dva maha je pregovarao sa majorom Dragutinom Keserovićem, komandantom Rasinskog korpusa JVUO, o zajedničkoj borbi četnika i partizana protiv okupatora, prvi put odlazi zajedno sa sekretarom KPJ za srez Kruševac, a drugi put sam bez pratnje, navodi se u njegovoj biografiji.

Kako je poginio Čajka?

Januara 1943. godine, po zadatku Odreda, Čajkina četa prelazi Zapadnu Moravu sa zadatkom da se obračuna sa četnicima i omasovi četu novim borcima, pa da se zatim prebaci na Goč. Posle manjih sukoba po selima Levča i trsteničkog kraja, prilikom povlačenja 42 partizanska borca u borbi u Stublu 20. januara 1943. godine gine 27 boraca 2. čete Jastrebačkog odreda i sa njima komandant čete, Miodrag Čajetinac Čajka.

Zastrašujući prizor za Trsteničane, telo Čajetinca u centru Trstenika

Njegovo telo i tela ostalih boraca, radi zastrašivanja stanovništva, izložena su u Trsteniku iza zgrade Načelstva, a posle su sahranjeni u zajedničku grobnicu pored Zapadne Morave. Po oslobođenju, njihovi posmrtni ostaci preneti su u Kosturnicu u Kruševac, a zatim na Slobodište.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Josipa Broza Tita, 7. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Jedna ulica i osnovna škola u Trsteniku nose njegovo ime.

Spomen-biste su mu postavljene u dvorištu osnovne škole u Trsteniku i u centru Vrnjačke Banje.